| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Chat | Newsletter | Forum dyskusyjne | Powiadom znajomego | Facebook | Youtube | Google+ | E-mail Mail Polski
E-mail Słupsk E-mail Mail E-mail Mail E-mail Słupsk

E-mail Mail Słupsk / Poczta E-mail / Warunki używania

E-mail Mail


E-mail Mail
E-mail Mail
E-mail Mail


E-mail Mail E-mail Mail
Ekskluzywna Twoja Poczta - E-mail Mail - Poczta Bez Reklam - Skrzynka pocztowa - Słupsk


1. Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i E-mail Słupsk. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

2. W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

3. Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. E-mail Słupsk może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

4. E-mail Słupsk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez E-mail Słupsk, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. E-mail Słupsk nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez E-mail Słupsk. Udostępnianie informacji nie oznacza, że E-mail Słupsk udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

5. E-mail Słupsk nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do E-mail Słupsk uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do E-mail Słupsk jest równoznaczne z udzieleniem E-mail Słupsk nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. E-mail Słupsk ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do E-mail Słupsk w jakimkolwiek celu. Jednocześnie www.poczta.slupsk.edu.pl nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) www.poczta.slupsk.edu.pl uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) www.poczta.slupsk.edu.pl uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.

E-mail Mail

Web Informer Button

Pytania lub wątpliwości? Zapytaj naszego Doradcę w Biurze Obsługi Klienta